dinsdag 18 juni 2024
 1. Triathlon Club Damme vzw is een vereniging die zich richt tot de recreatieve triatleet in de ruime zin van het woord. De vereniging staat open voor iedereen die deze visie met ons deelt.
 2. Elk lid wordt geacht door zijn lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern reglement.
 3. Het bestuur kan ten allen tijde dit intern reglement aanpassen wanneer het dit noodzakelijk acht, zonder enige tussenkomst van de Algemene Vergadering.
 4. Een werkjaar neemt aanvang vanaf 1 oktober. De ledenlijst wordt jaarlijks hernieuwd in november. Er kan eventueel vroeger of later toegetreden worden in samenspraak met het bestuur.
 5. Het lidgeld kan uitsluitend betaald worden via een overschrijving of storting op het rekeningnummer van de club. Het bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd.
 6. Een lid kan definitief toetreden na een try-outperiode en na betaling van het lidgeld.
 7. Er kunnen lidmaatschappen geweigerd worden. Verantwoording waarom is geen verplichting vanuit de club.
 8. Leden zijn verplicht via de club een wedstrijdlicentie VTDL of lidkaart FROS aan te vragen. Hiermee zijn zij ook verzekerd tijdens trainingen en/of wedstrijden. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig ter beschikking stellen van de ingevulde formulieren bestemd voor de federatie, zo niet is de club niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
 9. De kledij/uitrusting wordt voorzien na betaling van het lidgeld en bijdrage voor de tenue. Men dient ook in orde te zijn met de verdere administratie van de club.
 10. Het dragen van de club outfit is verplicht tijdens regionale triatlonwedstrijden en op de fietstrainingen.
 11. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het opgeven van hun maten, er kan eventueel individueel bijbesteld worden.
 12. Veel info wat betreft trainingen vind men terug op www.triathlondamme.be. Wekelijks worden verscheidene trainingen aangeboden, dit voornamelijk op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag.
 13. De leden worden gevraagd om iets op voorhand aanwezig te zijn op de plaats van afspraak zodat we stipt kunnen starten.
 14. Tijdens de fietsritten is het dragen van een helm verplicht! Bij pech wordt gewacht en bij vermoeidheid van een deelnemer wordt trager gereden onder het motto “samen uit, samen thuis”. De geldende verkeersregels dienen te worden gerespecteerd.
 15. Tijdens events, zijn georganiseerde activiteiten voor derden ten voordele van de clubkas, worden de leden aangespoord aanwezig te zijn en een handje te helpen.
 16. Er wordt binnen de club geen grof onsportief gedrag getolereerd waarbij clubleden of buitenstaanders in gevaar kunnen worden gebracht. Bij vaststelling wordt de agressor met onmiddellijke ingang definitief geschorst. Voorbeelden die onder grof onsportief gedrag vallen = duwen, slaan, herhaaldelijk grove beledigingen roepen, viseren en pesten van personen. Toon respect en Fair Play voor medeleden en omstanders. Stel het sporten en plezier maken centraal.
 17. Foto’s genomen op activiteiten en/of wedstrijden kunnen door de club gebruikt worden ter promotie van de triathlonsport of de club. Er wordt aangenomen dat de leden bij toetreding, akkoord gaan met het gebruikt van fotomateriaal op de site en bijhorende sociale media. Leden die dit liever niet wensen dienen expliciet en schriftelijk een melding te maken aan het bestuur bij de aanvang van ieder nieuw werkjaar.

Versie 1.1 - Gewijzigd op 15/11/2023

Disciplines bij TCD

Bestuur Triathlon Club Damme

Peter De Meyer

Voorzitter TCD

Peter Sigmans

Sportmanager TCD

Carolien Taillieu

Secretaris TCD

Christophe Dardenne

Penningmeester TCD

Thibaud Ghyssaert

Bestuurslid TCD